CLB Câu Cá

CLB Câu Cá Thái Bình

Nhật ký câu cá trắm đen khủng hồ dịch vụ của cần thủ câu lục

Nhật ký câu lục : Cuối tuần anh emcần thủ đi săn cá trắm đen ở các hồ câu .Mồi câu trắm đen cần cần thủ chuẩn bị từ 2 ngày trước khi câu.Mỗi cần thủ có một bí quyết làm mồi săn trắm đen riêng.Những nguyên liệu chính là ốc và một số mùi vị thêm tinh dầu,nước dụ,vị thuốc bắc

Cần câu máy shimano surf leader ba khúc độ cứng AX giật liên tiếp trắm đen quấn ổ I Cần Câu Cá Giá Rẻ : https://youtu.be/kqSUXeu2EuQ Bài mồi câu cá trắm đen,trắm ốc thần thánh lên trắm đen khủng luôn I Đồ Câu Cá Giá Rẻ : https://youtu.be/A9gC5z9zzdc Bài thính mộc ốc vị thuốc bắc bí kíp săn trắm đen,trắm ốc hiệu quả I Đồ Câu Cá Giá Rẻ : https://youtu.be/OlKvrXnMuP8 Combo cần câu máy ba khúc dựng,dây trục carbon,dù chìm,đánh lục 150m I Máy Câu Cá Giá Rẻ : https://youtu.be/yFC1KNlxh8U
Giật liên tiếp cá trắm đen không kịp quay phim I Đồ Câu Cá Giá Rẻ https://youtu.be/h8e3xZEX7Lw Câu lục thông hai ca lên trắm đen - cá chép - trê I Đồ Câu Cá Giá Rẻ https://youtu.be/UNVu3L7OR7Q Câu lục bằng cần câu máy giật được trắm đen 7kg l I Đồ Câu Cá Giá Rẻ :
https://youtu.be/zr2FDUpzMhg Săn trắm đen bằng cần ba khúc gặp chép cẩu phát lên bờ I Đồ Câu Cá Giá Rẻ : https://youtu.be/sQAXzsUn1uU

Đăng nhận xét

0 Nhận xét