CLB Câu Cá

CLB Câu Cá Thái Bình

Phôi cần máy,cần câu ba khúc,độ cứng AX - CX đánh lúc xa bờ 100 -150m

Phôi cần máy,cần câu ba khúc,độ cứng AX - CX đánh lúc xa bờ 100 -150m 
Đăng nhận xét

0 Nhận xét